4 juli 2012

Contact

voor Nathan:
info@nathanvecht.nl

voor theater & publiciteit
info@allesvoordekunsten.nl
020 – 423 58 26

voor film & televisie:
office@hetcontractenbureau.nl
020 – 214 91 45

voor speelrechten
amateurgezelschappen:
Stichting Bredero
info@stichtingbredero.nl
075 – 6409076

voor tekstboeken:
info@deharmonie.nl
info@denieuwetoneelbibliotheek.nl